TV box

Kutija sa ekranom savršeno odgovara na potrebe savremenih radnih procesa i sastanaka, koji zahtjevaju maksimalnu produktivnost i efikasnost u vođenju dijaloga i donošenju važnih poslovnih odluka.