Reception glass

Funkcionalno oblikovane i estetski privlačne radne površine ostavljaju dovoljno prostora i za prijem, i za slobodno radno mjesto. Modeli koje nudimo kombinuju zakrivljene i ravne elemente sa poliranim aluminijumskim profilom, a razna rješenja su moguća zahvaljujući malim integrisanim pultovima i vijugavim krivama koje definišu prijemni prostor, i razdvajaju ga od radnog. Oblik i funkcija modela ostvaruju potpunu harmoniju, zadovoljavajući kriterijume elegancije i praktičnosti.